Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Spotkanie wigilijne z seniorami
Data: 14 grudzień 2018
W czwartek 13 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie wigilijne tuchomskich seniorów, w którym wziął udział Wójt Gminy Tuchomie Jerzy Lewi Kiedrowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Bezhubka.
więcej


Zdjęcie do:  Dofinansowanie na projekt pt. Przedszkola jak z Bajki
Data: 14 grudzień 2018
Gmina Tuchomie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. "Przedszkola jak z Bajki - upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Tuchomie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Best English-Angielski Zofia Krawiec Dla Dzieci i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tuchomiu.
więcej


Zdjęcie do:  Otwarty konkurs ofert na rok 2019
Data: 13 grudzień 2018
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 t.j.) oraz uchwały Nr XXIV/325/2018 Rady Gminy Tuchomie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, a także projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na rok 2019, Wót Gminy Tuchomie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2019 roku.
więcej


Zdjęcie do:  Konkurs na stanowisko głównej księgowej
Data: 7 grudzień 2018
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu ogłasza konkurs na stanowisko główna/y księgowa/y.
więcej


Zdjęcie do:  Egzamin ochotników
Data: 7 grudzień 2018
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie przeprowadzili egzamin z kursu podstawowego strażaków ochotników z Gminy Tuchomie.
więcej


Zdjęcie do:  Budżet 2019 do konsultacji
Data: 5 grudzień 2018
W poniedziałek 3 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rolny, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej.
więcej


Zdjęcie do:  ARiMR zarejestruje KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Data: 4 grudzień 2018
Prezydent podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół gospodyń wiejskich. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.
więcej


Zdjęcie do:  Modernizacja źródła ciepła w szkole w Trzebiatkowej
Data: 28 listopad 2018
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na Modernizację źródła ciepła w szkole w Trzebiatkowej.
więcej


Zdjęcie do:  Złote Gody
Data: 27 listopad 2018
W piątek 23.11.2018 r. Wójt Gminy Tuchomie wręczył pamiątkowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Kurkowskim z Piaszna.
więcej


Zdjęcie do:  Wigilia dniem wolnym od pracy w UG Tuchomie
Data: 26 listopad 2018
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2018 Wójta Gminy Tuchomie z dnia 26.11.2018 r. wigilia czyli 24.12.2018 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tuchomiu.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij