Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 21 lipiec 2020
Utrzymanie czystości i porządku w gminie jest ustawowym obowiązkiem zarówno władz gminnych jak i mieszkańców. Każdy właściciel posesji zobowiązany jest do dbania o czystość oraz schludny wygląd posesji i otoczenia.
Gmina Tuchomie przypomina właścicielom nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników o obowiązku utrzymania ich czystości i porządku poprzez uprzątnięcie zanieczyszczeń, w tym również liści oraz złamanych gałęzi drzew. Obowiązek ten dotyczy również nieruchomości niezabudowanych.

Do właścicieli nieruchomości należy również przycinanie gałęzi drzew i krzewów, wystających poza granice prywatnych posesji na chodniki i drogi, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla ruchu pieszego i drogowego powodując zwężenia oraz ograniczenie widoczności. Przycięcia takie nie wymagają zgody Urzędu Gminy.

Mając na względzie estetyczny wygląd naszych miejscowości oraz bezpieczeństwo mieszkańców zwracamy się do Państwa z apelem dotyczącym utrzymania porządku i czystości na terenie posesji, jak i jego otoczenia. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nas wszystkich.

To od nas zależy, czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne.
Wójt Gminy Tuchomie
Jerzy Lewi Kiedrowski

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij