Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 16 lipiec 2020
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej poza miastami”).
Zapewniając udział społeczeństwa w opracowaniu przedmiotowej uchwały antysmogowej Zarząd Województwa Pomorskiego, przekazał projekt do konsultacji społecznych, które trwają od 13 lipca do 14 sierpnia 2020 roku.

Z treścią projektu przedmiotowej uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html (BIP -> Sprawy do załatwienia -> Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne -> Uchwały antysmogowe).

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 13 lipca do 14 sierpnia 2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu , ustnie do protokołu lub pisemnie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij