Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 4 lipiec 2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs dla gmin województwa pomorskiego na demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
Dofinansowanie skierowane jest do właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Tuchomie. Udzielenie dofinansowania przez Fundusz nastąpi na zasadzie refundacji kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zadań objętych umową o dofinansowanie.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, które zostały zaplanowane na lata 2019 - 2020, ale nie zostały zakończone przed dniem 31 maja 2019 r.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Zachęcamy do skorzystania z dotacji. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do konkursu w terminie do 20 lipca 2019 roku.

Wnioski należy składać w pokoju nr 3 (na parterze) lub w sekretariacie Urzędu Gminy Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16. Wzór wniosku znajduje się w załączniku poniżej oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16 – pokój nr 3.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 roku. Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij