Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 5 czerwiec 2019
W dniu 4 czerwca 2019 r., w samo południe Wójt Gminy Tuchomie Pan Jerzy Lewi Kiedrowski dokonał przekazania przedstawicielom organizacji pozarządowych, Panu Wiesławowi Bezhubce - Przewodniczącemu Rady Gminy Tuchomie oraz Pani Bogumile Ryngwelskiej - Sołtysowi Tuchomia, kluczy do siedziby Radnych Gminy Tuchomie, Stowarzyszeń z Gminy Tuchomie, Sołtysa wsi Tuchomie, mieszczącej się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 18.

Nastąpiło to w terminie symbolicznym jakim jest 30 rocznica WYBORÓW 4 CZERWCA - pierwszych częściowo wolnych wyborów w naszym kraju. Wybory te stanowiły zalążek dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To dzięki zmianom, którym wybory te dały początek, powołany został samorząd terytorialny, rozkwitł ruch organizacji pozarządowych, ugruntowana została pozycja sołtysów i rad sołeckich.
Organizacje pozarządowe, które zechcą korzystać z nowej siedziby wraz z radnymi i Panią sołtys, ustalą w najbliższym czasie harmonogram, zgodnie z którym będą korzystać z udostępnionego pomieszczenia, przy czym dyżury tuchomskich radnych odbywać się będą w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. od 17.00 do 18.30.Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij