Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 16 kwiecień 2019
W dn. 15 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Tuchomie Pan Jerzy Lewi Kiedrowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Tuchomie Pan Wiesław Bezhubka dokonali uroczystego wręczenia aktów powierzenia stanowisk dyrektorów szkół, na nowe pięcioletnie kadencje - obejmujące okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.:
  • Panu Adamowi Sandak – na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tuchomiu;
  • Panu Adamowi Stobńskiemu – na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kramarzynach.
Dyrektorzy wyłonieni zostali w drodze konkursów, które zostały przeprowadzone przez specjalnie w tym celu powołane komisje, w składzie których znaleźli się przedstawiciele:
  • gminy Tuchomie;
  • Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
  • rad pedagogicznych szkół;
  • rad rodziców szkół;
  • związków zawodowych działających w szkołach.
W procedurze konkursowej kandydaci na dyrektorów zobowiązani byli do przedstawienia koncepcji funkcjonowania szkół. Najważniejszymi aspektami wskazywanymi przez kandydatów było stałe podnoszenie jakości kształcenia oraz dbałość o warunki nauczania.

Nowym, a jednocześnie już bardzo doświadczonym w zarządzaniu naszymi szkołami, Dyrektorom życzymy wielu sukcesów w realizacji trudnych wyzwań związanych z realizacją zadań oświatowych gminy.


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij