Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 2 grudzień 2019, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o  posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028.
  3. Opiniowanie budżetu gminy Tuchomie na 2020 rok.
  4. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
  5. Rozpatrzenie wniosków Komisji Stałych Rady Gminy Tuchomie do WPF na lata 2020-2028 i budżetu gminy Tuchomie na 2020 rok- ostateczne zaopiniowanie projektu WPF na lata 2020-2028 oraz projektu budżetu gminy Tuchomie na rok 2020.
  6. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2019.
  7. Plan pracy Komisji na 2020 rok.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie od punktu 1 do punktu 4 odbędzie się w trybie § 66 ust.1 Statutu Gminy Tuchomie - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Tuchomie.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij