Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 29 listopad 2019, 09:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wyjazd w teren w celu obejrzenia instalacji OZE w Tuchomku i Tągowiu oraz drogi w Tągowiu i Tuchomku.
 3. Zimowe utrzymanie dróg, sprawy oświetlenia ulicznego oraz oznakowania dróg.
 4. Organizacja lokalnego transportu zbiorowego.
 5. Dyskusja na temat stworzenia Planu zapobiegania skutkom ulewnych deszczy i susz.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Tuchomie.
 7. Podjęcie stanowiska w sprawie programu antysmogowego.
 8. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2019.
 9. Plan pracy Komisji na 2020 rok.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij