Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 14 luty 2020
W związku z wymianą liczników na liczniki radiowe, wymagane jest samodzielne spisywanie i podawanie do Urzędu Gminy w Tuchomiu stanu podlicznika w celu jego uwzględnienia przy rozliczeniu należności za odprowadzanie ścieków.
Stan licznika należy podawać do 5-go dnia miesiąca, w którym będzie następowało fakturowanie, tj. :
  • Kramarzyny, Modrzejewo, Trzebiatkowa – kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień
  • Tuchomie, Tągowie, Tuchomko, Ciemno, Piaszno – marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad
Niepodanie stanu podlicznika we wskazanym czasie będzie skutkowało jego nieuwzględnieniem przy wystawianiu faktury za ścieki. Jeżeli podlicznik będzie podany po terminie będzie on uwzględniony przy kolejnym okresie fakturowania.

Stany podliczników można przekazywać w następujący sposób:
  1. Telefonicznie – pod nr. 59 821 75 08
  2. Pocztą elektroniczną – adres e-mail: r.rekowska@tuchomie.pl
  3. Osobiście – Urząd Gminy Tuchomie pok. nr 16

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij