Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 31 lipiec 2020
Wójt Gminy Tuchomie podpisał umowę z Przedsiębiorstwem "HYDRO-SERWIS" z Sierakowic na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiatkowej
W ramach inwestycji zostanie wykonana m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiatkowej, na co składa się wykonanie m.in. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przykanalików sanitarnych oraz przepompowni ścieków.

Koszt zadania to 611.310,00 zł z czego dofinansowanie z UE to 63,63%

Prace mają zostać wykonane do końca sierpnia 2020 r.

Roboty będą prowadzone w pasie drogowym w związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Inwestycja dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij