Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 26 czerwiec 2020
Dziś nadszedł dzień, na który wszyscy uczniowie każdego roku czekają z wielką niecierpliwością: zakończenie roku szkolnego.
Rok szkolny 2019/2020 był dla wszystkich czasem trudnym, poprzez panującą epidemie koronawirusa COVID – 19 wprowadzono w cały kraju okres zdalnego nauczania, który trwał od 25 marca 2020. Był to zarówno dla uczniów, rodziców i nauczycieli czas, który wymagał od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy, pełnego zrozumienia, wyrozumiałość i cierpliwość. Szczególnie wielkie podziękowania kieruje w stronę rodziców, którzy swój cały trud wkładają w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie w czasie kształcenia na odległość, kiedy to wielu z nich łączyło swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

W czasie zdalnego nauczania bardzo pomocne było dobre wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy, który na prośbę rodziców, nauczycieli był wypożyczany na potrzeby edukacji w domu. Szkoły w kwietniu i maju 2020 roku otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 114 500,00 zł, na zakup 50 laptopów wraz z oprogramowaniem. Szkoła Podstawowa w Kramarzynach otrzymała również w formie darowizny 10 zestawów komputerowych podarowanych przez  firmę Hydrobudowa z Gdańska. Ponadto w poprzednich latach również otrzymaliśmy środki z UE na zakup sprzętu komputerowego, który został przekazany naszym mieszkańcom oraz szkołom i bibliotece. Łącznie dotychczas przekazaliśmy ponad 240 szt. komputerów, które w obecnej sytuacji służyły do zdalnej nauki.

Sądząc po dobrych wynikach uczniów w czasie zdalnego nauczania, należy uznać ten kończący się rok szkolny za udany. Uczniowie, którzy bardzo się starali, cały rok solidnie i pilnie pracowali, otrzymali wyróżnienia i świadectwa z paskiem. Takich uczniów jest w naszej gminie 79 (65 w szkole w Tuchomiu i 14 w szkole w Kramarzynach). Nagrody w postaci stypendiów (110,00 zł za semestr) otrzymało łącznie 38 uczniów:
  • szkoła w Tuchomiu: 25 uczniów stypendium za wysokie wyniki w nauce (w tym 12 uczniów otrzymało stypendium za I i II semestr) i 4 uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe,
  • szkoła w Kramarzynach: 5 uczniów stypendium za wysokie wyniki w nauce i 4 uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe.
Gratuluję serdecznie wszystkim wyróżnionym, gratuluję promocji do kolejnych klas, na 421 uczniów (287 – szkoła Tuchomie, 134 – szkoła w Kramarzynach) wszyscy otrzymali promocję do wyższej klasy. Tegorocznym absolwentom klas VIII życzę aby dostali się do wymarzonych szkół, co w tym roku ze względu na nieznane jeszcze wyniki testów ósmoklasistów będzie stresujące zarówno dla uczniów jak i rodziców.

Dziękuję serdecznie dyrektorom szkół w Tuchomiu i Kramarzynach oraz wszystkim zatrudnionym w naszych szkołach nauczycielom za dobrą pracę w tym trudnym roku szkolnym.

Wszystkim uczniom, nauczycielom a także rodzicom życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji. Niech będzie to okres odpoczynku i zbierania sił przed wyzwaniami kolejnego roku szkolnego. Niech rok szkolny 2020/2021 przyniesie nam normalność - bez zdalnej nauki, abyśmy  po wakacjach wszyscy razem spotkali się w murach naszych szkół i tam prowadzili swoją dalszą edukację.
Jerzy Lewi Kiedrowski
Wójt Gminy Tuchomie

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij